Γυναίκες Η ζωή μας είναι πολύτιμη Newsletter

Recommend Print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ

Σας καλωσορίζουμε στην Ελληνική Γυναικολογική Εταιρία Παθήσεων Μαστού (ΕΓΕΠΑΜ). Η Εταιρία αυτή ιδρύθηκε από γιατρούς αφοσιωμένους στην φροντίδα της γυναίκας και έχει ως επίκεντρο την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του γυναικείου μαστού. Απευθύνεται σε κάθε γιατρό που ενδιαφέρεται και ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο με σκοπό την υπεύθυνη διαχείριση των παθήσεων του μαστού σε κάθε στάδιο εμφάνισής τους.

Η ΕΓΕΠΑΜ δημιουργήθηκε με σκοπό να αναπτυχθεί και να εξαπλωθει η επιστημονική γνώση στο αντικείμενο των παθήσεων του μαστού. Θα υποστηρίξουμε και θα οργανώσουμε προγράμματα ευαισθητοποίησης, μελέτης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στον τομέα του μαστού  ο οποιος αποτελει σημαντικο μερος της φροντίδας υγείας της γυναικας.

Ιστορικά, η πρώτη Ελληνική Γυναικολογική Κλινική Μαστού οργανώθηκε το 1978 στην Α’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινικη του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομειο ‘Αλεξάνδρα’ και εισήγαγε την ιδέα, η οποία επιβεβαιώθηκε στις μέρες μας, ότι η αντιμετώπιση των παθήσεων του Μαστού θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους γιατρούς που ασχολούνται κατ' αποκλειστικότητα με το αντικείμενο αυτό και ότι ο Μαστός δικαιούται να αποτελέσει ξεχωριστό αντικείμενο εκπαίδευσης. Έκτοτε, στο κέντρο αυτό καθώς και σε άλλες κλινικές της χώρας μας ή του εξωτερικού, ικανός αριθμός γυναικολόγων έχει εκπαιδευθεί ειδικά στην αντιμετώπιση μαστολογικών προβλημάτων και κυριως στον καρκίνο του μαστού ο οποίος αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες.

Πολλες γυναίκες στη χώρα μας έμαθαν να εμπιστεύονται τους Γυναικολόγους τους για την τακτική παρακολούθηση ολόκληρου του αναπαραγωγικού τους συστήματος, πείσθηκαν να συμμετέχουν σε προγράμματα screening και οι δυσάρεστες συνέπειες των γυναικολογικών καρκίνων έχουν μειωθεί αξιοσημείωτα. Οι Ελληνίδες σήμερα περιμένουν από το Γυναικολόγο τους, που έχει καθήκον και μπορεί, να διαχειρισθεί την παρακολούθηση των μαστών τους και των προβλημάτων που προκύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Σύμφωνα με διεθνείς οδηγίες, η ενασχόληση με τον Καρκίνο του Μαστού είναι απαραίτητο να γίνεται από γιατρούς οι οποίοι έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση στον τομέα αυτό και ειναι αφοσιωμενοι στο αντικείμενο. Επομένως, η ΕΓΕΠΑΜ δημιουργήθηκε από την ανάγκη να οργανωθεί μια ευρεία και υπεύθυνη ομάδα από Εξειδικευμένους στο Μαστό Γυναικολόγους, καθώς και Γυναικολόγους που θέλουν να εξειδικευθούν στο αντικείμενο. Είναι αντιληπτό ότι η αντιμετώπιση της Νόσου περιλαμβάνει εξειδικευμένους Γιατρούς και Επιστήμονες από διαφορετικούςτομείς οπότε καλούμε Εξιδικευμένους στο Μαστό Απεικονιστές, Παθολογοανατόμους, Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές, Πλαστικούς Χειρουργούς, Ψυχολόγους, Φυσιοθεραπευτές, Τεχνολόγους και οποιοδήποτε φροντιστή υγείας που ασχολείται με παθήσεις του μαστού, να συμμετέχει στις Δραστηριότητες της ΕΓΕΠΑΜ ώστε να επιτευχθεί το πλέον ολοκληρωμένο επιστημονικό αποτέλεσμα. Η εταιρία προτείθεται να φιλοξενήσει εκπαιδευτικής φύσης κολέγια διαφορετικών ειδικοτήτων. Επομένως, είναι ευπρόσδεκτος ο κάθε επιστήμονας που έχει να προσφέρει τις ιδέες, τις γνώσεις και την έμπειρία του στις παθήσεις του Μαστού, με άξονα και τελική κατάληξη την άριστη φροντίδα της γυναίκας. 

  επικοινωνία egepam@gmail.com


  • εκ του ΔΣ
    ο Πρόεδρος Κ. Δημητρακάκης                                                 ο ΓΓ: Σ. Μαρινόπουλος
     
    ο Επιτ. Πρόεδρος : Α. Κεραμόπουλλος