Γυναίκες Η ζωή μας είναι πολύτιμη Newsletter

Κ. Δημητρακάκης: Ποιός είναι ο χειρουργός μαστού, συνεργασία ειδικοτήτων, οργάνωση κέντρων μαστού

 

Κ. Δημητρακάκης

Ποιός είναι ο χειρουργός μαστού, συνεργασία ειδικοτήτων, οργάνωση κέντρων μαστού

 

 

 

 

Κ. Δημητρακάκης: Τί είναι το screening μαστού, όφελος, η ελληνική πραγματικότητα

 

Κ. Δημητρακάκης

Τί είναι το screening μαστού, όφελος, η ελληνική πραγματικότητα

 

Ν. Δημητρόπουλος: Η μαστογραφία στον προσυμπτωματικό έλεγχο

 

Ν. Δημητρόπουλος

Η μαστογραφία στον προσυμπτωματικό έλεγχο
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Σ ΜΑΣΤΟΥ