Γυναίκες Η ζωή μας είναι πολύτιμη Newsletter

Recommend Print

Η ΕΓΕΠΑΜ

Στην Εταιρία συμμετέχουν

  • Ειδικευμένοι Γυναικολόγοι με εξειδίκευση στο Μαστό (Τακτικά Μέλη και ΔΣ)
  • Ειδικευμένοι και Ειδικευόμενοι Γυναικολόγοι με ενδιαφέρον για το μαστό καθώς και
  • Ειδικευμένοι Γιατροί και Επιστήμονες κάθε ειδικότητας με ειδική απασχόληση σε θέματα μαστού (Μέλη)

Δικαίωμα Ψήφου στις αποφάσεις της Εταιρίας έχουν βάση καταστατικού όλα τα μέλη που είναι ταμειακά καλυμένα.

Τα προεδρεία των Εσωτερικών Κολεγίων που θα δημιουργηθούν, θα αποτελούνται αποκλειστικά από Μέλη της συγκεκριμένης σε κάθε περίπτωση ειδικότητα.

 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε στο email μας ή τηλεφωνικά στα Μέλη του τρέχοντος ΔΣ.