Γυναίκες Η ζωή μας είναι πολύτιμη Newsletter

Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια και Ομιλίες

 

1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΓΕΠΑΜ: Απεικονιση του Μαστού- Μαστογαφία

2o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΓΕΠΑΜ : Απεικονιση του Μαστού - Υπερηχογράφημα και Μαγνητική Μαστογραφία

1ο Πανελληνιο Συνέδριο, Διλήματα και Αντιθέσεις για τον καρκίνο του μαστού σε ακραίες ηλικίες (2014)

3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΓΕΠΑΜ: Χειρουργική Μαστού

4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΓΕΠΑΜ :Επικουρικές Θεραπείες για τον Καρκίνο του Μαστού

 

     

 

 

 

 

ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ & ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ 2019

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΓΕΠΑΜ

Διλήμματα και Αντθέσεις

31 Μαΐού - 1 Ιουνίου 2019, Αίγλή Ζαπείου, Αθήνα

 

 

Λούβρου Νίκη

Screening γενικού πληθυσμού: κάθε έτος μετά τα 40    [παρουσίαση]

Μαρινόπουλος Σπυρίδων

 

Screening γενικού πληθυσμού : όχι κάθε χρόνο, κάθε πότε; Εξατομίκευση    [παρουσίαση]
Γιάννος Άρης

Ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου; Τί προτείνει, πώς και πότε το ιατρείο υψηλού κινδύνου;      [παρουσίαση]

Ιωαννίδου Μαριάννα

Πώς πρέπει να γίνεται η προεγχειρητική σταδιοποίηση και πώς ο έλεγχος υποτροπής; Με Μαστογραφία      [παρουσίαση]

Γκιάτας Αβραάμ

Πώς πρέπει να γίνεται η προεγχειρητική σταδιοποίηση και πώς ο έλεγχος υποτροπής; Με MRI/CESM     [παρουσίαση]

Γκάλι Χριστίνα

Πώς πρέπει να γίνεται η προεγχειρητική σταδιοποίηση και πώς ο έλεγχος υποτροπής; Με υπερηχογράφημα     [παρουσίαση]

Μπαλτάς Δήμος

Ομάδα συρρεουσών ποικιλόμορφων μικροαποτιτανώσεων – Τοποθέτηση hook και εγχειρητική βιοψία     [παρουσίαση]

Πούλου Λ

Ομάδα συρρεουσών ποικιλόμορφων μικροαποτιτανώσεων – Στερεοτακτική βιοψία     [παρουσίαση]

Κεραμόπουλος Αντώνης

Χειρουργική Μασχάλης- Πλήρης Λεμφαδενεκτομή μασχάλης, όφελος και επιπλοκές     [παρουσίαση]

Δίνας Κ

Χειρουργική Μασχάλης- Πάντα Λεμφαδένας φρουρός     [παρουσίαση]

Ναυρόζογλου Ι

Προεγχειρητική εκτίμηση Λεμφαδένων και βιοψία. Προς ποια κατεύθυνση βαδίζουμε;     [παρουσίαση]

Γάκη Β.

Χειρουργική μετά από νεοεπικουρική χημειοθεραπεία : Μαστεκτομή και πλήρης λεμφαδενεκτομή μασχάλης     [παρουσίαση]

Λιακάκος Θεοδωρος

Χειρουργική μετά από νεοεπικουρική χημειοθεραπεία: Συντηρητική (λιγότερη) χειρουργική     [παρουσίαση]

Ζαφράκας Μεν.

DCIS : Χειρουργική αντιμετώπιση     [παρουσίαση]
Βακάλης Ξ

DCIS: Μη χειρουργική αντιμετώπιση     [παρουσίαση]

Αργυρίου Θ

Ο ρόλος της Ακτινοθεραπείας στη Μασχάλη: Επικουρικός ρόλος της Ακτινοθεραπείας

Τριχάς Μ

Ο ρόλος της Ακτινοθεραπείας στη Μασχάλη: Καλύτερα ακτινοθεραπεία από λεμφαδενεκτομή

Παπαδημητρίου Χρίστος

Νεοεπικουρική Ορμονοθεραπεία     [παρουσίαση]

 

Καπαρέλου Μ

Ανοσοθεραπεία στον καρκίνο του μαστού     [παρουσίαση]

Παπαθεοδωρίδη

Επικουρική και νεοεπικουρική αντι-HER-2 θεραπεία στον καρκίνο του μαστού     [παρουσίαση]

Ζακοπούλου Ρ CDK 4/6 αναστολείς στον καρκίνο του μαστού     [παρουσίαση]

 

Παπακωνσταντίνου Κ

Ογκοπλαστική – Πρέπει να ασχολείται μόνο ο πλαστικός χειρουργός     [παρουσίαση]

Σπανόπουλος Χρήστος

Ογκοπλαστική- Είναι δουλειά του χειρουργού μαστού     [παρουσίαση]

Πατσέα Ε

Σταδιοποίηση, Προγνωστικοί και προβλεπτικοί δείκτες – Νέο σύστημα σταδιοποίησης     [παρουσίαση]

Δημητρακάκης Κωνσταντίνος

Σταδιοποίηση, Προγνωστικοί και προβλεπτικοί δείκτες- Προγνωστικοί δείκτες     [παρουσίαση]

Ιγνατιάδου Ε

Σταδιοποίηση, Προγνωστικοί και προβλεπτικοί δείκτες- Προβλεπτικοί δείκτες     [παρουσίαση]

Ρέλλιας Γιάννης

Ισχυρό Οικογενειακό ιστορικό και γονιδιακός έλεγχος μεταλλάξεων για καρκίνο μαστού. Πού βρισκόμαστε σήμερα;     [παρουσίαση]

Κοσμίδης Ε

Πολυγονιδιακός έλεγχος του κληρονομούμενου καρκίνου μαστού και ωοθηκών     [παρουσιαση]

Τσιγγινού Αλεξάνδρα

Καρκίνος Μαστού στην κύηση     [παρουσίαση]

Παπαγεωργίου Θεοχάρης

Αυξάνουν ή όχι τον κίνδυνο για καρκίνο μαστού οι τεχνολογίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;     [παρουσίαση]

Κώτσης Σ

Κύηση μετά από καρκίνο μαστού     [παρουσίαση]

Βελώνιας Νικόλαος

GDPR και προστασία προσωπικών δεδομένων υγείας    [παρουσίαση]

Τσιώνου Χριστίνα

Ορμονική Θεραπεία στην εμμηνόπαυση, 17 χρόνια μετά την WHI ποια τα νεότερα δεδομένα;     [παρουσίαση]

Παπαγεωργίου Παναγιώτης

Αναστολείς Αρωματάσης vs Ταμοξιφαίνη, εξατομίκευση θεραπείας;     [παρουσίαση]

Λυμπερόπουλος Ηλίας Ποιος ο ρόλος των ανδρογόνων στο μαστό;     [παρουσίαση]