Γυναίκες Η ζωή μας είναι πολύτιμη Newsletter

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο - Μαστογραφία

Κ. Δημητρακάκης: Ποιός είναι ο χειρουργός μαστού, συνεργασία ειδικοτήτων, οργάνωση κέντρων μαστού

 

Κ. Δημητρακάκης

Ποιός είναι ο χειρουργός μαστού, συνεργασία ειδικοτήτων, οργάνωση κέντρων μαστού

 

 

 

 

Δείτε επίσης