Γυναίκες Η ζωή μας είναι πολύτιμη Newsletter

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο - Μαστογραφία

Μ. Ιωαννίδου: Μαγνητική Μαστογραφία

 

Μ. Ιωαννίδου

Μαγνητική Μαστογραφία - 2ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Σ ΜΑΣΤΟΥ

 

 

 

 

Δείτε επίσης